L-Italja
Il-Leaderboard tal-Italja
IkklassifikaL-Isem tat-Tim
Ilma Tajjeb għax-Xorb
Ilma Moħbi
Ilma Globali
Ilma Prezzjuż
Bonus2022
Total
137037037037001480
2185353535150440
3353535350140
3353535350140
500005050
610101010040
610101010040
610101010040
610101010040
It-total ta' punti tat-timijiet kollha flimkien, L-Italja: It-total ta' punti tat-timijiet kollha flimkien, L-Italja: 2410
u hija inizjattiva ta'Global Action Plan
flimkien ma'
4.00 MB