Congratulations

During the expedition your team:

  • touched the lives of 0 people
  • worked with 0 people along the way  
  • convinced 0 people to do something water smart
  • saved 0 litres of water being wasted - that’s enough drinking water for 0 people for a year!


Together you and the other teams in your country have:

  • touched the lives of 9064  of your neighbours
  • worked with 3221 friends and family along the way  
  • convinced 282 to change the way they use water
  • saved 934 litres from being wasted - that’s enough water to produce  33 kgs of wheat!

 
Well done! Your team are exemplar Water Explorers! Have a think about what you can do to go even further - can you use your knowledge and expertise to help others achieve what you have?

Achievements
Back
200
Back
Show detail
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
Mission Progress
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Team of the Month0
Your school has
Reached out to 0 people
Got 0 people involved
Changed the way 0 people use water
That’s 0 points, 0 m3 of water saved - well done!
Team Name
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
0
 points 
Poland is proud of our total 80 points
This school has Reached out to 0 people Got 0 people involved Changed the way 0 people use water
News
Czas poznać warszawską „dżunglę”!
Post related to Zostań ogrodnikiem!
Izabella Łysiak
Izabella Łysiak

W czasie jesiennych zajęć terenowych rozpoznaliśmy gatunki roślin charakterystyczne dla wiślanego lasu łęgowego, wierzbowo – topolowego. Las łęgowy to zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. W drzewostanie łęgów występują m.in. drzewa takie jak: olsza, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami runa występującymi łęgach są: podagrycznik pospolity, kostrzewa olbrzymia, pokrzywa zwyczajna, wiązówka błotna i bluszczyk kurdybanek. Łęgi są najbogatszym siedliskiem leśnym w Europie. Takim odpowiednikiem lasu tropikalnego. Jednocześnie jest to jedno z najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie. Niewiele brakuje by lasy łęgowe w  ogóle zniknęły z mapy...

Rozpoznaliśmy dominujące w wiślanym łęgu gatunki z rodzaju Wierzba (Salix): Salix alba L. - wierzba biała, Salix viminalis L. - wierzba wiciowa, wierzba energetyczna, Salix fragilis L. - wierzba krucha, Salix purpurea L. - wierzba purpurowa, wiklina oraz pięknie prezentujące się topole białe. W warstwie krzewów rozpoznaliśmy czeremchę zwyczajną, a w warstwie runa bluszczyk kurdybanek, gwiazdnicę pospolitą, podagrycznik pospolity i wiązówkę błotną. W runie znajdują się także wszędobylskie rośliny synantropijne czyli towarzyszące człowiekowi: kostrzewa olbrzymia, pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski. Poznaliśmy różnorodność biologiczną bardzo ciekawego zbiorowiska roślinnego. Szacuje się, że łęgi wierzbowo-topolowe zachowały się jeszcze w Polsce na obszarze mniejszym niż 5% pierwotnego areału. Są zagrożone całkowitym wyginięciem. Mamy nadzieję, że objęcie ochroną nadwiślańskiego łęgu w ramach Natury 2000 ocali go przed takim losem.
0
0
0
0
0
0
0
Show more
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
10.00 MB