Congratulations

During the expedition your team:

  • touched the lives of 0 people
  • worked with 0 people along the way  
  • convinced 0 people to do something water smart
  • saved 0 litres of water being wasted - that’s enough drinking water for 0 people for a year!


Together you and the other teams in your country have:

  • touched the lives of 9064  of your neighbours
  • worked with 3221 friends and family along the way  
  • convinced 282 to change the way they use water
  • saved 934 litres from being wasted - that’s enough water to produce  33 kgs of wheat!

 
Well done! Your team are exemplar Water Explorers! Have a think about what you can do to go even further - can you use your knowledge and expertise to help others achieve what you have?

Achievements
Back
200
Back
Show detail
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
Mission Progress
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Team of the Month0
Your school has
Reached out to 0 people
Got 0 people involved
Changed the way 0 people use water
That’s 0 points, 0 m3 of water saved - well done!
Team Name
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
0
 points 
Poland is proud of our total 80 points
This school has Reached out to 0 people Got 0 people involved Changed the way 0 people use water
News
Badamy czystość wody w Wiśle
Post related to Oczyśćmy tę wodę!
Badanie wody w Wiśle
Badanie wody w Wiśle

Jesienna pogoda ciągle dopisywała więc młodzi badacze z klas gimnazjalnych wybrali się aby przeprowadzić badania czystości wody ze starorzecza Wisły na wysokości Portu praskiego.

Przeprowadziliśmy badania czystości wody w rzece za pomocą pomiarowego zestawu ekologicznego oraz z wykorzystaniem metody biomonitoringu. W terenie badaliśmy: temperaturę wody i powietrza, pH, przejrzystość wody i jej zapach oraz zawartość azotanów i fosforanów. Przeprowadziliśmy  też analizę składu gatunkowego makrofauny wodnej. W próbach pobranych przy brzegu znaleźliśmy muszle reprezentujące rodzaj: Szczeżuja i Skójka oraz Żyworodka. Oznaczone parametry jakości wody z Wisły oraz znalezione okazy makrofauny bezkręgowej pokazują, że jakość wody jest dobra.

Potwierdzają to dane literaturowe, które informują, że jakość wody w Wiśle w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poprawiła się radykalnie. Stało się tak, bo upadło wiele fabryk, kopalń, hut, zakładów przemysłowych (w tym także chemicznych) szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego, wytwarzających ogromne ilości toksycznych odpadów i trujących ścieków. Ochrona rzeki została uznana za priorytet, czego dowodem może być pomysł zachowania w formie naturalnej jej środkowego biegu - doliny, jako obszaru o wyjątkowym znaczeniu dla światowej biosfery w myśl założeń konwencji Ramsar.


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

0
0
0
0
0
0
0
Show more
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
10.00 MB