Congratulations

During the expedition your team:

 • touched the lives of 0 people
 • worked with 0 people along the way  
 • convinced 0 people to do something water smart
 • saved 0 litres of water being wasted - that’s enough drinking water for 0 people for a year!


Together you and the other teams in your country have:

 • touched the lives of 9064  of your neighbours
 • worked with 3221 friends and family along the way  
 • convinced 282 to change the way they use water
 • saved 934 litres from being wasted - that’s enough water to produce  33 kgs of wheat!

 
Well done! Your team are exemplar Water Explorers! Have a think about what you can do to go even further - can you use your knowledge and expertise to help others achieve what you have?

Achievements
Back
200
Back
Show detail
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
Mission Progress
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Team of the Month0
Your school has
Reached out to 0 people
Got 0 people involved
Changed the way 0 people use water
That’s 0 points, 0 m3 of water saved - well done!
Team Name
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
0
 points 
Poland is proud of our total 80 points
This school has Reached out to 0 people Got 0 people involved Changed the way 0 people use water
News
„Żywi świadkowie przeszłości Pragi Północ – czyli w poszukiwaniu drzew pomnikowych w okolicy naszej szkoły”
Post related to Zostań ogrodnikiem!
Izabella Łysiak
Izabella Łysiak

Okolica, w której znajduje się nasza szkoła obfituje w piękne przyrodniczo miejsca, których elementem są imponujące okazy drzew. Ich rolę dla ekosystemu miasta jest nieoceniona. Lekcje i zajęcia terenowe w okolicy szkoły pozwoliły poznać nam podstawowe funkcje zieleni miejskiej. Uświadomiliśmy sobie, że Praga ma dużo osobliwości przyrodniczych i postanowiliśmy zebrać informacje na ich temat oraz odnaleźć je w terenie. W ten sposób wybraliśmy 18 okazów drzew zlokalizowanych w najbliższej okolicy szkoły i wyznaczyliśmy ścieżkę przyrodniczą między nimi tak, aby w czasie 1 lub 2 godzin lekcyjnych odbyć spacer pokazujący te niezwykłe drzewa. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zastanawialiśmy się też, czy niektóre z nich mogą być świadkami tego wydarzenia? Drzewostan Pragi Północ stanowią głównie: klony srebrzyste, platany, topole, jarzęby, robinie akacjowe, dęby, kasztanowce, wiązy. Niektóre dęby liczą ponad 150 lat. Wiek niektórych topoli oblicza się na 150-200 lat. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że drzewa te pełnią niebagatelną funkcję, którą określamy mianem usług ekosystemowych:

 • Po pierwsze oszczędzają energię - o istnieniu wysp ciepła w miastach przekonujemy się szczególnie w upalne letnie dni. Im więcej betonu, tym goręcej.  Drzewa schładzają powietrze – naukowcy udowodnili to ponad wszelką wątpliwość. Drzewa zastępują klimatyzatory, a to oszczędność energii i mniej zanieczyszczeń powietrza.
 • Po drugie redukują odpływy deszczowe - przez asfaltowe powierzchnie woda nie może wsiąkać, więc spływa kanalizacją, a drzewa w znacznym stopniu zmniejszą to zjawisko, bo magazynują wilgoć. Za darmo przechowują ogromne ilości wody, a w dodatku oddają ją przez parowanie w czasie suszy.
 • Po trzecie drzewa absorbują ogromne ilości szkodliwych pyłów. Mniej zanieczyszczeń to mniej chorób przez nie wywołanych i mniejsze koszty leczenia.
 • Po czwarte drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i jest to działanie o charakterze globalnym, przyczyniające się do zmniejszenia zmian klimatu.

                Grupie zainteresowanych projektem uczniów z klas trzecich Gimnazjum przyświecały następujące cele: lokalizacja i inwentaryzacja najstarszych drzew w okolicy szkoły, określenie ich gatunku, wieku i stanu zdrowotnego, opracowanie ścieżki przyrodniczej szlakiem świadków historii naszej dzielnicy, znalezienie drzew mogących być pomnikami przyrody, oraz takich, które mogą pamiętać odzyskanie przez Polskę niepodległości 100 lat temu. Na inwentaryzację starych drzew w okolicy naszej szkoły zabraliśmy ze sobą: mapę okolicy, taśmę mierniczą, tabelę do określania wieku drzew stojących opracowaną przez profesora dr hab. Longina Majdeckiego, klucze i atlasy do oznaczania gatunków drzew oraz aparat fotograficzny. Opracowany projekt ścieżki przyrodniczej zaprezentowaliśmy w ramach projektu miejskiego pt.: „Warszawskie Święto Drzewa 2018 – milion drzew dla Warszawy” realizowanego pod egidą Stowarzyszenia Gaja– uzyskaliśmy tam nagrodę.

Wnioski :

 1. praca w ramach projektu zwróciła naszą uwagę na imponujący drzewostan Starej Pragi i jego rolę w ekosystemie miasta w tym w krążeniu wody w przyrodzie,
 2. niektóre z poznanych okazów były świadkami odzyskania przez Polskę niepodległości 100 lat temu,
 3. warto oznaczyć drzewa pomnikowe Starej Pragi stosownymi tabliczkami – mamy nadzieję, że uda się nam wziąć w tym udział (oczywiście pod opieką specjalistów),
 4. będziemy popularyzować trasę naszej ścieżki i zachęcać wszystkich do spacerów szlakiem drzew będących pomnikami przyrody naszej dzielnicy.0
0
0
0
0
0
0
Show more
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
2.00 MB