Obszary misji wyjaśnione

Biorąc pod uwagę różnice kulturowe, różnorodność wyzwań i różny stopień wykorzystania wody, stworzyliśmy szereg wyzwań przypisanych czterem głównym obszarom misji:

Cenna woda – Jak możemy oszczędzić wodę z cieknących kranów, przecieków i spłuknięć?
Dowiedz się, jak wykonywane przez nas w domu i szkole codzienne czynności wpływają na nasze lokalne społeczności. Uczniowie zastanowią się nad różnicami pomiędzy krajami, które mają bardzo dużo i bardzo mało wody, i dowiedzą się, dlaczego oszczędzanie wody oznacza również oszczędzanie energii i pieniędzy i jest ważne dla nas wszystkich. Podczas lekcji i wyzwań wykonywanych potajemnie uczniowie będą kontrolować kapiące w ich szkole krany i sprawdzać, gdzie jeszcze w domu marnuje się wodę w łazience, kuchni czy ogrodzie, a następnie zostaną zachęceni do podjęcia działań mających na celu zmianę zachowań marnujących wodę i wymyślenia działań mających na celu oszczędzanie wody w domu, szkole i lokalnej społeczności.

Czysta woda – Czy wypiłbyś wodę z lokalnego jeziora?
Dowiedz się, jak ważne jest, aby dbać o czystość wód, i w jaki sposób brudna woda wpływa nie tylko na nas, ale również na wszelkie formy życia na ziemi. Uczniowie zbadają, jaki wpływ ma czysta woda na bioróżnorodność i zobaczą, jak brudna woda może zaszkodzić glebie, roślinom i zwierzętom, badając jakość wody w okolicy i zastanawiając się nad czynnikami, takimi jak śmieci i wykorzystanie gleby. Wyzwania mają również na celu skłonienie uczniów do zastanowienia się nad tym, co powinni, a czego nie powinni spłukiwać do kanalizacji oraz do zrozumienia, jak wpływa to na infrastrukturę i środowisko. Podejmą działania, angażując się w globalny projekt obserwacji zbiorników wodnych.

Tajemnicza woda – Czy wiesz, ile wody potrzeba, by zaparzyć filiżankę herbaty?
Poznaj sekretne życie wody i dowiedz się, że wszystko, począwszy of bawełnianej koszulki, a skończywszy na kartce papieru, wymaga wody w procesie produkcji. Uczniowie poznają kulisy życia szkoły, by dowiedzieć się, gdzie w niej kryje się woda. Zostaną zachęceni do zastanowienia się nad zmianami, które będzie można wprowadzić w ich domach i szkole, aby zmniejszyć zużycie wody poprzez jej oszczędzanie, ponowne wykorzystanie rzeczy, czy zastanowienie się nad jadłospisem w szkolnej stołówce lub zawartością wody w ubraniach. Wyzwania mają także na celu skłonienie uczniów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ze wszystkimi członkami szkolnej społeczności, by odkryć, gdzie ukryta jest woda.

Woda na swiecie – Jak daleko byłbyś w stanie pójść, aby zdobyć szklankę wody?
Dowiedz się, w jaki sposób twoje zużycie wody w domu i szkole może wpłynąć na lokalne społeczności na całym świecie borykające się z problemami, takimi jak bezpieczny dostęp do czystej wody czy zmiany klimatyczne. Wyzwania pomogą uczniom zrozumieć powiązania między czystą woda a zdrowiem, poziomem życia i zmianami klimatu. Uczniowie zastanowią się także nad przepaścią pomiędzy osobami posiadającymi dostęp do czystej wody z kranu, dostępnej na zawołanie, a ludźmi żyjącymi w różnych zakątkach świata, którzy czasem muszą pokonać ogromne odległości, by zdobyć wodę, która często jest niezdatna do spożycia. Podejmą działania mające na celu oszczędzanie wody, by zmniejszyć skalę zmian klimatycznych na całym świecie i zapewnić każdemu zdrowe i bezpieczne środowisko życia.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
4.00 MB