Poland
14

12270
points earned by our 273 teams

Monitorowanie zasobów wodnych w naszej okolicy
Post related to Mini SASS,
Zieloni
Zieloni

Realizując wyzwanie "Mini Sass" uczniowie zmonitorowali stan wód w naszej okolicy.
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
15.75 MB