Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Markach Szkołą Miesiąca
Posted by Szkoła Podstawowa Nr 2 w Markach, Poland on 4 April 2017

Gratulujemy zespołowi Polish Drops ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach (woj. mazowieckie) tytułu Szkoły Miesiąca!

Wodny rap zespołu poszedł dosłownie w świat, umieszczony na stronie YouTube, oprócz strony międzynarodowej Water Explorer. Szkoła przeprowadziła wodną wymianę, na której uczniowie wymieniali w świetlicy przyniesione z domu rozmailte przedmioty. Badania ilości zużywanego w szkole papieru zwróciły uwagę na wodę potrzebną do jego produkcji.

Prawdziwym wyzwaniem była wizyta badawcza w szkolnej stołówce, aby przyjrzeć się wodzie potrzebnej do produkcji serwowanych tam posiłków. Przy okazji obliczono ilość wody potrzebną do bezpośredniego przygotowania i mycia produktów oraz zmywania naczyń.

Wszystkie działania szkoły pomogły zaoszczędzić - jak dotąd - 1870 m3 wody. Tak trzymać!


|
Likes
 (5)

|
Likes
 (5)

Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB