Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Wodny deptak w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie
Posted by Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie, Poland on 2 January 2018

Wyzwaniem „Wodny Deptak” postanowiliśmy zainteresować jak największą grupę kolegów i koleżanek. Zorganizowaliśmy „Noc Badaczy Wody”. Zaprosiliśmy do udziału również osoby z innych klas, nie związane bezpośrednio z projektem . W trakcie spotkania rozwiązywaliśmy liczne zadania i w ten sposób pogłębialiśmy wiedzę na temat sposobów oszczędzania wody.

Jakie atrakcje przygotowaliśmy? Było wodne koło fortuny, gry, quizy oraz poszukiwanie zaginionych cennych kropli wody. Każda grupa na podstawie otrzymanych instrukcji musiała dotrzeć do związanych z wodą miejsc, odnaleźć kroplę i wykonać ukryte w niej zadanie. Głównym jednak celem naszego spotkania było utworzenie „Wodnego deptaka”. Wybrane osoby z każdej z grup losowały po dwa przykłady oszczędzania wody. Następnie wszyscy członkowie grup musieli je przedstawić w formie graficznej. Rysunki zostały umieszczone na naszej wodnej drodze, w holu szkoły. Wykonaliśmy szereg zdjęć przedstawiających efekty naszej pracy. Powstała z nich prezentacja multimedialna, którą z odpowiednim komentarzem zaprezentowaliśmy wszystkim uczniom szkoły.

W „Nocy Badaczy Wody” uczestniczyły 52 osoby. Każda z osób, podpisując deklarację , zobowiązała się do przestrzegania zamieszczonych na naszej wodnej drodze zasad.


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
12.00 MB