Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Co w kropli wody piszczy?
Post related to MiniSASS
Badacze wody prowadzący obserwacje w Dolinie Potoku Służewieckiego.
Badacze wody prowadzący obserwacje w Dolinie Potoku Służewieckiego.

Pod koniec maja dopisała pogoda i Badacze Wody z klasy 3b udali się w nad Potok Służewiecki, aby określić jakość wody przy pomocy makrofauny bezkręgowej, czyli przeprowadzić biomonitoring wody.

Celem naszych zajęć była odpowiedź na pytanie: „Jakich przedstawicieli makrofauny bezkręgowej można zaobserwować w stawie nenufarowym i co z tego wynika?” Zaopatrzyliśmy się w następujące pomoce: podbierak, czerpak, sitka, pensety, pojemniki na okazy naturalne, kuwety, lupy (różne), mikroskop skorelowany z laptopem, klucz „Rozpoznawanie małych organizmów wodnych”. Wykorzystując podbierak, czerpak lub sitko pobieraliśmy próbki mułu z brzegu stawu znajdującego się w ciągu przyrodniczym Dolinki Służewieckiej. Pamiętaliśmy o zaglądaniu pod kamienie, gałęzie i inne przedmioty stałe znajdujące się przy brzegu – pod nimi bardzo często gromadzą się interesujące okazy. Zebrany materiał przepłukiwaliśmy wodą i gromadziliśmy w naczynkach do przechowywania okazów z miarką i lupą. Wykorzystaliśmy tablicę rozpoznawania małych organizmów wodnych i zgodnie z ich przynależnością systematyczną określiliśmy ich nazwę.

Wyłowiliśmy następujące okazy: kilka larw chruścików w domkach, larwy: jętek, ważek i chrząszczy, wodopójki, pływaki żółtobrzeżki, pluskolce i nartniki oraz piękny okaz płoszczycy. Wyniki biomonitoringu wody zapisaliśmy w tabeli, a złowione okazy po rozpoznaniu gatunku i policzeniu wypuściliśmy z powrotem do wody. Przy ocenie jakości wody wykorzystaliśmy  schemat określania stanu czystości wód na podstawie fauny bezkręgowej opracowany przez Annę Stańczykowską i zaprezentowany w pracy „Szkolny monitoring wód metodą bioindykacji”. Schemat ten to ocena punktowa jakości wód w wyniku, której uznaliśmy, że woda w badanym zbiorniku wodnym jest umiarkowanie zanieczyszczona.

Wycieczka nad Potok Służewiecki i towarzyszące mu stawy nenufarowe była bardzo owocna, połów fauny bezkręgowej był ciekawym przeżyciem – stwierdzenie „Co w kropli wody piszczy?” okazało się bardzo ekscytującym zajęciem. W przyszłym roku szkolnym chcemy powtórzyć to zadanie, a może też odwiedzić inne zbiorniki wodne na terenie naszej dzielnicy: Jeziorko Czerniakowskie i Staw Morskie Oko.


|
Likes
 (2)

|
Likes
 (2)

Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
12.00 MB