Poland
0

80
points earned by our 275 teams

Festiwal Wody w Technikum nr 7

Tegoroczny Festiwal Wody zorganizowaliśmy w naszej szkole w połączeniu z Kosmicznym Piknikiem Naukowym w maju b.r. Wszak obecność śladów wody we Wszechświecie jest kryterium determinującym poszukiwania form życia poza naszą planetą. Festiwal Wody doskonale komponował się z tematyką Pikniku. Dzięki połączeniu Festiwalu z Piknikiem, stał się on imprezą nie tylko szkolną, ale również lokalną - Piknik był adresowany do wszystkich mieszkańców Warszawy.

Przygotowaliśmy kilka stanowisk dotyczących wody m.in.: budowania filtrów do oczyszczania wody, wytwarzania wirów wodnych, badania napięcia powierzchniowego, określania wody ukrytej w pożywieniu, badania właściwości fizyko-chemicznych wody oraz stanowisko z grą planszową o wodzie.

Organizując szkolny Festiwal Wody mogliśmy doskonalić umiejętność współpracy i wcielić się w rolę edukatorów. Było to ciekawe doświadczenie.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
12.00 MB