Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Laureaci Badacza Wody 2018/2019
Posted on 22 October 2019

Dziękujemy wszystkim zespołom Badaczy Wody, którzy z energią i wytrwałością prowadzili badania, kampanie i publicznie prezentowali swoje zaangażowanie w odpowiedzialne podejście do zasobów wody.

Wśród ponad trzydziestu drużyn podejmujących wyzwania wodne część podzieliła się swoimi umiejętnościami i zaprosiła swoją społeczność na przedsięwzięcie Festiwalu Wody, angażując swoich rówieśników, młodszych lub osoby dorosłe w liczne aktywności podczas tej imprezy. Wśród tych szkół wybraliśmy pięć drużyn jako laureatów krajowych.

Jury wybrało jeden zespół, którego osiągnięcia będą porównywane z zespołami w innych krajach na gali międzynarodowej 12 listopada 2019 w Londynie, transmitowanej przez łącze wideo.
W jury byli przedstawiciele HSBC - sponsor programu, blogerka pisząca o trendach w zrównoważonym rozwoju, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz przedstawiciel fundacji GAP.

Krajowymi laureatami Badaczami Wody w 2019 są następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu - nominowana do etapu międzynarodowego,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie
Szkoła Podstawowa Nr 157 w Warszawie
XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prosa w Warszawie

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!

Zespół Badacza Wody


|
Likes
 (1)


Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
14.00 MB