Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Jesteśmy przeciw substancjom chemicznym w rolnictwie
Posted by Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach, Poland on 30 March 2015
Post related to Spragnione rolnictwo, Fresher Water

Nasza debata „za i przeciw” w odniesieniu do używania substancji chemicznych w rolnictwie dała nieoczekiwane rezultaty. Okazuje się, że świadomość ekologiczna naszej społeczności szkolnej jest bardzo duża. Zaprezentowaliśmy wyniki naszej debaty w formie planszy w widocznym miejscu w szkole. Daliśmy również możliwość innym uczniom oraz nauczycielom dodawania do tablicy swoich komentarzy i opinii. Zrozumieliśmy skutki stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych w rolnictwie. 
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB