Pytania

Informacje ogólne

P. Czym jest program Badacz Wody?
O. Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności.

P. Jakie korzyści przyniesie uczniom i szkole uczestnictwo w programie?
O. Uczestnictwo w programie Badacz Wody niesie za sobą szereg korzyści:

 • Dostęp do wielu przystępnych i atrakcyjnych zadań i materiałów dydaktycznych, które poszerzają wiedzę na temat ochrony zasobów wodnych, różnych postaw i zachowań
 • Współtworzenie międzynarodowej społeczności internetowej szkół dbających o zasoby wodne, które współpracują ze sobą i wzajemnie się od siebie uczą
 • Wymiana doświadczeń z przedstawicielami szkół z całego świata
 • Okazja do uzyskania wsparcia na organizację własnego Festiwalu Wody
 • Podszkolenie ogólnych umiejętności prezentacji, komunikacji, pracy zespołowej i umiejętności językowych
 • Poczucie celu i odpowiedzialności u uczniów angażujących się w działania
 • Sposób na zmniejszenie zużycia wody przez szkołę i osiągnięcie certyfikatu Eko-Szkoły
 • Miły sposób aktywowania rodziców i lokalnej społeczności
 • Zespoły, które wykonają trzy wyzwania będą miały szansę uzyskania certyfikatu Programu Badacz Wody
 • Wygranie nagród
 • Wspólna praca mająca na celu rozwiązanie jednego z najpilniejszych problemów, z jakimi będzie musiało się zmierzyć następne pokolenie

P. Jaki sprzęt jest potrzebny?
O. Większość wyzwań nie wymaga specjalistycznego sprzętu poza komputerem - uczniowie zdają sprawozdanie ze swoich działań, publikując informacje w sieci i mogą także opisać swoje doświadczenia na blogu. Jeśli potrzebne są jakieś inne urządzenia, będzie to zaznaczone we wskazówkach dla nauczycieli. Jeśli klasy szkolne nie są wyposażone w komputery, dobrze jest z wyprzedzeniem zarezerwować dostęp do pracowni komputerowej.

Stworzenie zespołu

P. Z ilu osób powinien składać się zespół badaczy wody?
O. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby członków drużyny badaczy wody. Im więcej uczniów zdołasz zaangażować, tym lepiej – ograniczenie ich liczby może zostać wymuszone jedynie przez ilość dostępnych materiałów dydaktycznych. Według nas optymalna liczba członków zespołu to 10-15 uczniów, ale można podzielić większe drużyny na podgrupy, które będą realizować różne wyzwania lub misje.

P. W jaki sposób szukać członków zespołu badaczy wody?
O. Drużyny są bardzo elastyczne i mogą składać się z uczniów jednej klasy, zajęć pozalekcyjnych lub uczniów z różnych roczników. Jeśli wiek członków waszego zespołu jest bliżej dolnego limitu dla uczestników programu (8-10 lat), prawdopodobnie będą oni potrzebowali większego zaangażowania nauczyciela, natomiast starsi uczestnicy lub grupy mieszane wiekowo powinny poradzić sobie samodzielnie z większością wyzwań. Jednym ze sposobów rekrutacji członków zespołu jest zorganizowanie spotkania na temat programu Badacz Wody i wyłonienie ochotników.

P. Ilu nauczycieli i pracowników może zaangażować się w projekt?
O. Zalecamy, by opiekunem zespołu badaczy wody był jeden nauczyciel lub pracownik szkoły.

Nauka i materiały dydaktyczne

P. Jaką wiedzę szerzy program Badacz Wody?
O. Wyzwania są tak skonstruowane, by mogły zostać wykonane przez uczniów w wieku od 8 do 14 lat i dają im szansę nauczenia się wielu nowych rzeczy. Każde zadanie ma określony stopień trudności (łatwe, średnie i trudne) odzwierciedlający ilość informacji koniecznych do przyswojenia. Ze względu na szeroki zasięg tego międzynarodowego programu został on zaprojektowany tak, by zawierać wiele różnych odniesień do zagadnień objętych programami nauczania we wszystkich jedenastu krajach, na takich przedmiotach jak: geografia, nauki przyrodnicze, matematyka i nauka pisania i czytania. Nie jest on ukierunkowany na spełnianie wymogów programu nauczania żadnego konkretnego kraju. Celem programu Badacz Wody jest również promowanie szeregu istotnych wartości, aby zachęcić do zaangażowania lokalne i globalne społeczności. Ponadto, uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się prowadzenia prezentacji, komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i zarządzania projektem.

 P. Skąd mam wiedzieć, która misja będzie odpowiednia dla moich uczniów?
O. Najlepiej będzie, jeśli uczniowie sami zadecydują, które problemy są dla nich najważniejsze, i na których zagadnieniach chcieliby się skupić. Możesz zorganizować głosowanie na forum całej szkoły lub dla członków zespołu. Program Badacz Wody z założenia jest elastyczny, by dać zespołom możliwość wykonywania wyzwań z dowolnej misji w dowolnej kolejności. Nie ma obowiązku ukończenia jednej misji przed rozpoczęciem drugiej.

P. Gdzie mogę zobaczyć przykład scenariuszy dla nauczyciela?
0. Kliknij tutaj lub zajrzyj na krajową stronę internetową

P. W jaki sposób program Badacz Wody może nam pomóc w uzyskaniu tytułu Eko-Szkoły?
O. Misje i wyzwania programu Badacz Wody dotyczą wszystkich kluczowych tematów Programów Eko-Szkoły, a najczęściej zagadnień związanych z wodą. Wykonanie zadań pomoże szkołom zmierzać ku osiągnięciu lub poprawieniu swojego statusu Eko-Szkoły.

Macie pytanie, na które nie znaleźliście tutaj odpowiedzi? Napiszcie do nas.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajcie się z naszym regulaminem.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
4.00 MB