Irlandia
Tablica wyników Irlandii
PozycjaNazwa zespołu
Czysta woda
Tajemnicza woda
Woda na świecie
Cenna woda
Bonus2022
Ogółem
Suma punktów wszystkich szkół, Irlandia: Suma punktów wszystkich szkół, Irlandia: 0
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB