Gratulacje

Podczas tej wyprawy Wasz zespół:

  • dotarł do 0 osób
  • współpracował po drodze z 0 osobami 
  • przekonał 0 osób do mądrego działania wobec wody
  • zaoszczędził 0 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile czystej wody potrzeba dla 0 osób w ciągu roku!


Razem Wy i inne zespoły w naszym kraju:

  • dotarliście do 0 osób w swoim otoczeniu
  • współpracowaliście po drodze z 0 kolegami i domownikami
  • przekonaliście 0 osób do mądrzejszego postępowania z wodą
  • zaoszczędziliście 0 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile wody potrzeba do produkcji  0 kg zboża!

 
Świetna robota! Wasz zespół jest wzorem Badaczy Wody! Pomyślcie, co możecie jeszcze zrobić - możecie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym osiągnąć to, co Wam się udało.

Osiągnięcia
Powrót
200
Powrót
Pokaż szczegóły
save our water
Postęp w misji
Czysta woda
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Tajemnicza woda
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Woda na świecie
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Cenna woda
activity complete
activity incomplete
activity incomplete
Szkoła miesiąca0
Twoja szkoła ma
Dotarła do 0 osób
Zaangażowała 0 osoby
Zmieniono sposób, w jaki 0 osób korzysta z wody
To 100 punktów , 0 m3 wody zaoszczędzone - tak trzymaj!
save our water
Schulzendal Primary School
100
 punkty 
Afryka Południowa jest dumna z naszego ogólnego wyniku 86810 punkty
Ta szkoła Dotarła do 0 osób Zaangażowała 0 osoby Zmieniono sposób, w jaki 0 osób korzysta z wody
News
Causes & Solutions of Climate Change
Autor postu Panorama Primary, South Africa na 24 styczeń 2020
Post odnoszący się do Grow it yourself!,

learners impression on Greta Thunberg protest against climate change, and if they are being inpired by her and what they can also do to cut down uses of greenhouse gasses.

Mitigating Climate Change
Autor postu Panorama Primary, South Africa na 24 styczeń 2020
Might Panoramas effort in sequestrating carbon dioxide
Autor postu Panorama Primary, South Africa na 24 styczeń 2020
Climate Change Lession
Essential of Spekboom on mitigating Climate Change
zawiera załącznik
Autor postu Panorama Primary, South Africa na 24 styczeń 2020
Climate Change and mitigation process
0
0
0
0
0
0
0
Pokaż więcej
Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
9.50 MB