Zasoby

W  każdym z czterech obszarów misji Badacza Wody (Czysta woda, Cenna woda, Tajemnicza woda i Woda na świecie) są cztery wyzwania, których mogą podjąć się Badacze Wody. Każde Wyzwanie zawiera pakiet pomocy dydaktycznych, które przedstawiają sposób przeprowadzenia aktywności.
Prosimy o przejrzenie pomocy przykładowego wyzwania „Oczyśćmy tą wodę”, aby dowiedzieć się, co można otrzymać w każdym z wyzwań, którego podejmie się zespół uczniów.

Wprowadzenie do Badacza Wody

1) Oczyśćmy tą wodę - Dla nauczyciela:

W jaki sposób możemy uzdatnić brudną wodę do picia?

2) Oczyśćmy tą wodę - Przebieg filtrowania. Pomoc 1

3) Oczyśćmy tą wodę - Eksperyment filtrowania Pomoc 2

4) Oczyśćmy tą wodę - Opis badania naukowego Pomoc 3

5) Oczyśćmy tą wodę - Podejmij dzialanie Pomoc 4

Dostęp do wszystkich scenariuszy otwiera się po zarejestrowaniu się szkoły do programu i wykonaniu ankiety przez nauczyciela i co najmniej 3 uczniów. Tematyka ankiety jest omówiona w zakładce Badania naukowe.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB